Dafné – 2008
Entwurf L. Vogler 1923- 1924 ?
Höhe 25 cm
deutsch | česky | english
Copyright © 2012 Jiří Tesař | All Rights reserved | ATJtesarjiri@seznam.cz